MANVERT FOLIPLUS


ÖZEL AMİNOASİT GÜBRESİ

Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA Şelatlı %1
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA Şelatlı %1

MANVERT FOLIPLUS her türlü NPK ve iz elementlerin uygulamalarında ideal bir tamamlayıcıdır.

3 değişik zamanda uygulanması önerilir;

  • Tomurcuk (filizlenme) başlangıcı
  • Tam çiçeklenme
  • Meyve oluşumu

Genel olarak Tomurcuklanma ile Meyve Oluşum arasındaki dönemde yapraktan 100-lt su ile 100 - 150 cc dozunda 2-3 kez uygulanır.

Bu zamanlamalara ve dozlara uygun olarak yapılan uygulamalarda;

Tomurcuklanma, filizlenme, çiçeklenme, polinasyon, meyve tutumu dönemlerinde bitkilerin fizyolojik fonksiyonlarının stimülasyonu (uyarılması, teşvik edilmesi, harekete geçirilmesi) ve çiçeklerin, meyvelerin, köklerin ve yumruların büyümesi ve gelişmesi,

İz elementlerin eksikliğinin giderilmesi uygulamalarında iz elementlerin penetrasyonunun (bitkiye geçişinin) kolaylaşması. 

Kuraklık, fitotoksite ve bitki besin maddelerinin bloke olması (alınamaması) gibi olumsuz faktörlerin neden olduğu kritik büyüme ve gelişme zorluklarının aşılması,

Herbisitler ve insektisitlerin etkilerinin artması,

Meyve sayısının ve ağırlığının artması, aynı büyüklükte meyve oluşumu.

Asiditenin düşmesi sonucunda, olgunlaşmada eşzamanlılık ve erkencilik,

Fotosentez artımı

gibi üstün sonuçlara ulaşılır.