MANVERT FOLIPLUSÖZEL AMİNOASİT GÜBRESİ

 

Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA Şelatlı %1
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA Şelatlı %1

MANVERT FOLIPLUS her türlü NPK ve iz elementlerin uygulamalarında ideal bir tamamlayıcıdır.

 

3 değişik zamanda uygulanması önerilir;

  • Tomurcuk (filizlenme) başlangıcı
  • Tam çiçeklenme
  • Meyve oluşumu

 

Genel olarak Tomurcuklanma ile Meyve Oluşum arasındaki dönemde yapraktan 100-lt su ile 100 - 150 cc dozunda 2-3 kez uygulanır.

 

Bu zamanlamalara ve dozlara uygun olarak yapılan uygulamalarda;

 

  • Tomurcuklanma, filizlenme, çiçeklenme, polinasyon, meyve tutumu dönemlerinde bitkilerin fizyolojik fonksiyonlarının stimülasyonu (uyarılması, teşvik edilmesi, harekete geçirilmesi) ve çiçeklerin, meyvelerin, köklerin ve yumruların büyümesi ve gelişmesi
  • İz elementlerin eksikliğinin giderilmesi uygulamalarında iz elementlerin penetrasyonunun (bitkiye geçişinin) kolaylaşması
  • Kuraklık, fitotoksite ve bitki besin maddelerinin bloke olması (alınamaması) gibi olumsuz faktörlerin neden olduğu kritik büyüme ve gelişme zorluklarının aşılması
  • Herbisitler ve insektisitlerin etkilerinin artması
  • Meyve sayısının ve ağırlığının artması, aynı büyüklükte meyve oluşumu
  • Asiditenin düşmesi sonucunda, olgunlaşmada eşzamanlılık ve erkencilik
  • Fotosentez artımı

gibi üstün sonuçlara ulaşılır.