NOVA - CAL


TOPLAM AZOT (N)                          % 15 w/w

       ÜRE AZOTU (N)                % 15 w/w

Biüre olarak düşüktür.

Damla sulama sistemlerinden uygulamalarda, bitkinin Azot ihtiyacı göstermeye başladığı dönemde, 2-2.5 lt/Da dozu tavsiye edilir. Yapraktan uygulamalarda, dekara/100 lt suya 400-500 cc uygulanmalıdır. Gerektiğinde 10-14 gün sonra ikinci uygulama yapılır.

pH’sı 6'dan düşük olan asidik gübrelerle ve yazlık yağlarla karıştırmayınız