FORMOLENEKapalı halka TRIAZONE AZOT’u içeren üstün kaliteli Azot’lu Sıvı Bitki Besin Maddesidir. 

 

TRIAZONE NEDİR?

Sıvı KÜKÜRT’lü ve AZOT’lu gübrelerde A.B.D’nin en güçlü firması olan TESSENDERLO KERLEY INC.’in uzun yıllar yaptığı araştırmalar sonucunda geliştirdiği TRIAZONE, yeni bir organik AZOT bileşiğidir. A.B.D.’nde patentli olan TRIAZONE kontrollü çözünen, yapraklarda yanmaya neden olmayan ve düşük sıcaklıklarda dahi kristalize olmayan berrak bir sıvı AZOT kaynağıdır.

 

TRIAZONE 3 Karbon atomuna kapalı halka biçiminde bağlanmış 3 Azot atomu içeren bir moleküldür. Bu nedenle TRIAZONE AZOT’u, 1 Karbon atomuna düz zincir şeklinde bağlı 2 Azot atomu içeren basit Üre molekülündeki Azot’a göre çok daha yavaş yarayışlı ve dengeli çözünür.

 

Böylece kapalı halka formülünün (TRIAZONE molekülü) düz zincir formülüne (Üre Molekülü) göre kırılmasının ve dolayısıyla AZOT’un bitki tarafından alınmasının daha yavaş ve daha dengeli olması nedeniyle TRIAZONE AZOT’u fitotoksiteye yol açmaz.

 

YAPRAKTAN ALINABİLME ORANLARI (TRANSLOKASYON)

 

Gübre Kaynağı mg AZOT (N)
TRIAZONE Azot’u 9.60
NITRAT Azot’u 7.40
ÜRE Azot’u 7.31
AMONYUM Azot’u 6.75

TRIAZONE AZOT’U, YAPRAKTAN ÜRE AZOT’UNA GÖRE %31 ORANINDA DAHA FAZLA ALINIR.

Kaynak: Michigan Eyalet üniversitesi

 

YAPRAK DOKUSUNDA HAREKETLİLİK YÜZDELERİ

 

Gübre Kaynağı  % Hareketlilik (*)
TRIAZONE Azot’u 62.2
AMONYUM Azot’u 28.5
ÜRE Azot’u 24.7
NITRAT Azot’u 18.1

(*) Uygulama yapılmış yapraktan, uygulama yapılmamış yaprak dokusuna, sapına ve bitki gövdesine geçme ve bitki içinde hareketlilik yüzdesi (translokasyon ve remobilizasyon).

Kaynak: Michigan Eyalet üniversitesi

 

TRIAZONE AZOT’u içeren ve yapraktan uygulanan sıvı Azot kaynakları olan FORMOLENE benzersiz karakteristiklere sahiptir.

 

FORMOLENE yaprak yüzeyinde çok uzun süre ve sıvı fazda kalır. Bitkilerin dokularına özellikle yaz sezonunda Üre Solüsyonu uygulandığında solüsyonun suyu süratle, genellikle uygulamadan sonraki 30-40 dakika içinde buharlaşır ve doku yüzeyinde kristalimsi bir çökelti bırakır. Bu koşullar altında da Azot’un yapraktan alımı, uygulamanın hemen sonrasındaki dakikalarla ölçülen çok kısa bir süre ile kısıtlanır ve buna ilaveten fitotoksiteye direncinin çok azaldığı dönemlerde daha da ağırlaşır.

 

TRIAZONE AZOT’unun translokasyon (bitki bünyesine geçme yeteneği) ve mobilizasyonu (bitki içinde hareketlilik) diğer Azot kaynaklarıyla kıyaslanmayacak derecede yüksek olup, bilimsel deney ve denemelerle kanıtlanmıştır.

 

TRIAZONE AZOT’lu FORMOLENE fitotoksite riski olmaması nedeniyle daha az suyla uygulanabildikleri için düşük hacim uygulamalarında ideal sıvı Azot kaynaklarıdır. Bu ürünler aynı zamanda %100 suda çözünür özellik taşırlar. Başka bir deyişle, 00C nin altındaki sıcaklıklarda bile özelliklerini kaybetmeden berrak sıvı olarak 1 yıldan daha uzun süre depolanabilirler. FORMOLENE’de kristalleşme sıcaklığı -180C’dir.

 

Bitkilerin Azot ihtiyacı olduğu devrelerde, 15-20 gün ara ile 2-4 defa; Tarla bitkilerinde; dekara 200-500 cc, Sebze ve meyvelerde 100 lt suya 200-400 cc yapraktan uygulanır.

 

KONTROLLÜ ÇÖZÜNEN TRIAZONE AZOT’U İÇEREN SIVI AZOT KAYNAKLARI OLAN FORMOLENE ’NİN YARARLARI;

  • YAPRAKLAR TARAFINDAN ALIMDA YÜKSEK DERECEDE ETKİNLİK VE YÜKSEK DOZLARDA DAHİ MİNUMUM FİTOTOKSİTE RİSKİ. 
  • AMONYAK VE ÜRE BUHARLAŞMASINDAKİ GİBİ AZOT KAYBININ SÖZ KONUSU OLMAMASI. 
  • YAPRAK YÜZEYİNDE KRİSTALİZASYON OLMAMASI VE ÇOK DÜŞÜK SICAKLIKLARDA DAHİ ÇÖKELTİ OLUŞMAMASI. 
  • MEME UÇLARININ, PÜSKÜRTÜCÜ VE FİLTRELERİN TIKANMAMASI. 
  • HERBİSİT, İNSEKTİSİT VE FUNGİSİTLERİN ÖNEMLİ BİR ÇOĞUNLUĞUYLA KARIŞABİLME (GENİŞ ALAN UYGULAMASINA GEÇMEDEN KAVANOZ TESTİ YAPILMASI TAVSİYE EDİLİR) VE ALINABİLİRLİKLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRMA. 
  • BİTKİ KORUMA MADDELERİYLE BİRLİKTE DÜŞÜK SU HACİMLİ UYGULAMA OLANAĞI. 
  • FORMOLENE’NİN DÜŞÜK YÜZEY GERİLİM KATSAYISI NEDENİYLE AYNI ZAMANDA ÜSTÜN YAYICI-YAPIŞTIRICI ÖZELLİĞİ GÖSTERME.

 

 FORMOLENE ‘nin YAYICI - YAPIŞTIRICI ÖZELLİĞİ  - MUKAYESEYELİ -

 

Kullanılan Yayıcı-Yapıştırıcı 

Yüzey Gerilim Faktörü 

(dynes / cm)

FORMOLENE  36
Pamuk yağı 36
NU-FILM-17 39
Üre Gübre Solüsyonu 58
Su 72

 

NOT: Yüzey Gerilim Faktörü ne kadar düşük olursa, sıvının yayılma-yapıştırma özelliği o kadar yüksek olur. Zirai Mücadele İlaçlarının sadece su ile atılması halinde 72 dynes/cm olan Yüzey Gerilim Faktörü, FORMOLENE katıldığında karışımın Yüzey Gerilim Faktörü 72 dynes/cm ‘nin çok altına düşerek, etkin yayılma ve yapıştırma özelliği sağlanır.