NOVA - CALTOPLAM AZOT (N)                    % 15 w/w
       ÜRE AZOTU (N)       % 15 w/w

 

Biüre olarak düşüktür.

 

Damla sulama sistemlerinden uygulamalarda, bitkinin Azot ihtiyacı göstermeye başladığı dönemde, 2-2.5 lt/Da dozu tavsiye edilir. Yapraktan uygulamalarda, dekara/100 lt suya 400-500 cc uygulanmalıdır. Gerektiğinde 10-14 gün sonra ikinci uygulama yapılır.

 

pH’sı 6'dan düşük olan asidik gübrelerle ve yazlık yağlarla karıştırmayınız