AGRO-VITAL (6-8-9)Toplam Azot (N):   %6 (w/w)
Üre Azotu (N): %6 (w/w)  
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5):   %8 (w/w)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):   %9 (w/w)

 

AGRO-VITAL 6-8-9; %6 Azot (N), %8 Fosfor (P2O5) ve %9 Potasyum (K2O) içeren ve damlama ve yağmurlama sulama sistemleri ile uygulanan bir sıvı gübredir.

 

İçeriğindeki birbirine yakın oranlarda bulunan NPK toplamının %23 gibi yüksek miktarda olması nedeniyle fide ve fidan dikiminden hemen sonra 7-10 gün ara ile dekara 2-2.5 lt uygulandığında, fide ve fidanların sağlıklı büyümesine yardımcı olur. AGRO-VITAL 6-8-9 dengeli ve yüksek kontsantrasyonda NPK içeriği ile kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyve gelişiminde etkili bir sıvı damlama gübresidir.

 

Gübreleme sırasında diğer suda eriyebilir katı gübrelerle kolayca karışabilir.