AGRO-NOUVELLE (8-0-12 + ME)Toplam Azot (N):   %8 (w/w)
       Üre Azotu (N): %8 (w/w)  
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):   %12 (w/w)
Suda Çözünür Bor (B):   %0.2 (w/w

 

%8 Azot ve %12 Potasyum içeren, damlama ve yapraktan uygulanan bir sıvı gübredir. İçeriğindeki Bor bitkilerin çiçeklenme ve kök oluşumuna olumlu etki yapar.

 

Yapraktan uygulamalarda meyve ağaçlarında 100 lt suya 500-700 cc, tarla bitkilerinde dekara en az 30 lt su ile 400-500 cc, sera bitkilerinde dekara 40-50 lt su ile 500-600 cc uygulanmalıdır.

 

Damlama sulama sistemlerinde meyve ağaçlarında çiçek tutumundan hemen sonra ilk suyla birlikte başlayarak meyve normal büyüklüğüne ulaşana kadar 10 gün ara ile dekara 3-4 lt uygulanmalıdır. Sebzelerde meyve oluşumundan sonra 10 gün ara ile hasat dönemi süresince dekara 2-3 lt uygulanmalıdır.

 

AGRO-NOUVELLE pH’ı düşük gübre ve asitlerle birlikte kullanılmamalıdır.

 

AGRO-NOUVELLE 8-0-12 içerdiği üstün kalite Potasyum ve Triazone Azot'unun uygun oranlardaki karışımı sayesinde yüksek sıcaklığa sahip bölgelerde yapraktan kolay uygulanabilir bir Potasyum ve Azot sıvı gübresidir.

 

Zirai mücadele ilaçları ile karıştırılarak uygulanacaksa önce Kavanoz Testi yapılmalıdır.